Szentlőrinci Vágta - A Nemzeti Vágta Előfutama

2017. augusztus 13-án a 24. Szentlőrinci Gazdanapok ad otthont a Nemzeti Vágta híres elővágtájának, a Szentlőrinci Vágtának. A lovasok versenye vasárnap délelőtt veszi kezdetét, míg a döntőre délután kerül sor a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Vásárcentrumában, a vágta pályán.

 

Nevezési információk

Nevezési limit: max. 12 versenyző (ló és lovasa) vehet részt a Szentlőrinci Vágtán
Nevezési díj: 2017.06.15-ig megküldött nevezés esetén 50.000 Ft + ÁFA, 2017.07.31-ig megküldött nevezés esetén 60.000 Ft + ÁFA, helyszíni nevezés esetén 70.000 Ft + ÁFA
Nevezési határidő: 2017. augusztus 13., 8 óra
Nevezés: a Nevezési lap kitöltésével és továbbításával az info@bmvk-gazdanapok.hu e-mail címre, faxon, vagy személyesen eljuttatva a Baranya Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány irodájába

Mivel a szabályok értelmében összesen max. 12 lovas és ló indulhat az elővágtán, ezért kérünk minden versenyezni szándékozót, hogy jelentkezését mihamarabb adja le! Amennyiben további információra lenne szüksége, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot. Telefonon és e-mailben is szívesen állunk rendelkezésére! Elérhetőségeink megtalálhatóak Rólunk > Kapcsolat menüpont alatt.

 

Letöltések

Szentlőrinci Vágta - Nevezési lap Utolsó módosítás: 2017. május 22.

Szentlőrinci Vágta - Pályaelfogadási nyilatkozat Utolsó módosítás: 2017. május 22.

Szentlőrinci Vágta - Nevezési díj tájékoztató Utolsó módosítás: 2017. május 22.

Nemzeti Vágta versenykiírás Utolsó módosítás: 2017. május 22.

 

 

Nevezési felételek

 1. Nevezésre jogosult bármely természetes személy (aki betöltötte 18. életévét), vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki / amely számlaképességgel rendelkezik (összesen 12 nevezést áll módunkban elfogadni).
 2. Nevezés történhet egyrészt az Elővágta versenyre való nevezéssel az előírt nevezési díj megfizetése mellett (díjakat ld. fentebb, illetve a nevezési díj tájékoztatóban). Amennyiben a nevező valamelyik Elővágtán 1-3. helyezést ér el, úgy indulási jogot nyer a Nemzeti Vágta versenyre. A versenyzők ugyanazon nevező képviseletében indulnak a budapesti rendezvényen, mint amely nevező őket az Elővágtára benevezte és ugyanazon település színében, mely színében az Elővágtán indultak.
 3. Nevezés történhet másrészt az Elővágta szervezője jogán, aki az előírt versenyrendezési díj hiánytalan megfizetése után nevezhet egy települést, aki a Nemzeti Vágta versenyen képviseli. A nevezett település csak és kizárólag az Elővágta helyszíne lehet. Amennyiben a rendező település már bejutott a Nemzeti Vágta versenyére, az Elővágta szervezője egyéb települést nevezhet. A nevezett település a Versenyszabályzat és Versenykiírás szerint nem lehet megyei jogú város, illetve budapesti kerület, kivéve ha megyei jogú város vagy budapesti kerület az adott Elővágta helyszíne.
 4. Nevezés történhet harmadrészt közvetlenül a Nemzeti Vágta versenyre való nevezéssel (vagyis a Szentlőrinci Vágta - A Nemzeti Vágta Előfutamának kihagyásával). A nevezés beérkezését követően a jelentkező 10 napon belül köteles átutalni a nevezési díjat, amelynek összege 2.000.000,- (azaz kettőmillió) forint + ÁFA, mely tartalmaz 1 db 3×3 méteres sátorhelyet a ,,Vágta Korzón”. A szervező a nevezési díj beérkezését követő 5 napon belül megküldi a számlát a jelentkező részére. Amennyiben a nevező a díjat határidőben nem fizeti meg, úgy a szervező a nevezést törli. Közvetlen nevezés esetén a Nemzeti Vágtán való nevezés feltétele, hogy a nevező és a Lovas-Show Kft. aláírja a Nemzeti Vágta Közvetlen Nevezési Megállapodását.
 5. Megyei jogú város és budapesti kerület a Nemzeti Vágta versenyen Elővágta szervezőjeként, direkt nevezés útján, illetve Elővágta továbbjutójaként szerezhet indulási jogot. Elővágtán megyei jogú város és budapesti kerület nem indulhat, kivéve ha a megyei jogú város vagy budapesti kerület az adott Elővágta szervezője (pl.: Kaposvári Vágta Nemzeti Vágta Előfutamán Kaposvár indulhat, de további megyei jogú városok és budapesti kerületek nem.)
 6. Az előző évi (2016-os) Nemzeti Vágta győztese a nevezési díj befizetése nélkül indulhat a versenyen.
 7. Amennyiben bármely nevező kérte valamely település megjelölését neve mellett, és befizette a nevezési díjat, úgy ugyanezen település megjelölését már nem kérheti később beérkezett nevezés beküldője.
 8. A nevező által bejelentett lovas, illetve ló indításán a megadott határidő után nevező csakis indokolt esetben és a szervező külön írásbeli hozzájárulásával változtathat. Szervező saját hatáskörben és belátása szerint dönt a hozzájárulás kérdésében.
 9. Amennyiben nevező eleget tett a nevezési feltételeknek, de a versenyen való indulás feltételeinek nem felelt meg, vagy bármely okból a versenyen nem indult el, úgy szervező a nevezési díjat nem téríti vissza a nevező részére.
 10. Az előfutamokat követő, Budapesten megrendezett Nemzeti Vágta során elnyert pénzdíj 100%-ban a versenyző páros nevezőjét illeti meg.
 11. Lovasok: A versenyen induló lovas 18. életévét betöltött olyan személy lehet, aki vagy magyar állampolgár vagy határon túli magyar nemzetiségű, kivéve azon lovasok, akik pályafutásuk során, hivatalos lóversenyen (galopp versenyen) profi vagy amatőr licensszel belföldön vagy külföldön tíz vagy annál több futamgyőzelmet értek el.
 12. Lovasok felszerelése: saját felszerelés: fekete csizma, gerincvédő (a Versenyrendezőség által elfogadott hosszú, a teljes gerincet védő típus), védőszemüveg használata engedélyezett. Rendező biztosítja: a Szentlőrinci Vágtán a rendező csak a Nemzeti Vágta mintázatú pólót biztosítja, az egyéb lovas ruházatról és a kobakról a lovas maga gondoskodik. Sarkantyú és lovaglópálca használata tilos! A rendező által biztosított ruhát és kobakot a lovas a rendezvény után köteles visszaszolgáltatni.
 13. Lovak: Minden nevező lovas bármilyen fajtájú és nemű, 5 éves (születési év: 2012.) vagy idősebb lóval részt vehet, kivéve az ismeretlen származású, valamint argentin póló póni, Akhal Teke, angol telivér, verseny félvér fajtájú vagy genetikailag oda sorolható lovakat. Az angol telivér és az ismeretlen származás együttesen nem haladhatja meg a 75%-ot (a származási lapokat a 2. ősi sorig, azaz a nagyszülőkig vizsgáljuk). Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak azonosításában a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének hivatalos területi felügyelői is közreműködnek. Az első 2017. évi Elővágta megrendezésétől kezdve a Nemzeti Vágta döntőjével bezáróan a futamokban résztvett vagy nevezett lovaktól bármikor vér, illetve DNS minta vehető a ló azonosságának megállapítása céljából. A pozitív vizsgálati eredmények kézhezvételét követően a ló-lovas páros a versenyből utólag, az eredményhirdetés után is kizárható, és/vagy a további versenyzéstől eltiltható. Amennyiben a Versenyszabályzat és Versenykiírás szándékos megsértésének gyanúja felmerül, mind a nevező, mind a lovas az adott versenyből azonnal kizárásra kerül, továbbá az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán való versenyzéstől határozatlan időre eltiltható. Egy lovas egy lovat nevezhet. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a lovak indulási jogáról a mindenkori versenybíróság elnöke dönt, akinek döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Abban az esetben, ha az Elővágtára vagy a Nemzeti Vágtára benevezett lónak a versenybíróság nem ad indulási jogot, úgy a nevező tudomásul veszi, hogy semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel sem Lovas-Show Kft-vel., sem partnereivel szemben. Az import lovak és a hagyományos fajták közé nem sorolható egyedek indulási jogával kapcsolatban a Szervezőbizottság a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségének véleményét kérheti. Import lovak esetében honosított lóútlevél megléte szükséges. Az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán a kancák 6 hónapos vemhességtől az ellés utáni 6. hónap utolsó napjáig nem versenyezhetnek. A fenti szabályok igazolását a Versenybíróság kérheti a tulajdonostól.
 14. Állategészségügyi feltétel: ló útlevél, melynek tartalmaznia kell
  • a ló influenza elleni vakcinázás igazolását (alapimmunizálás: első oltás, majd 21-92 napon belül második oltás, utána mindig 6 hónapon belül emlékeztető oltás, +/- 21 nap),
  • évente a fertőző kevésvérűségről szóló, egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati eredmény igazolását.
 15. Lovak felszerelése: kantár, angol nyereg (nem galopp, sem western nyereg! - a Nemzetközi Lovas Szövetség három olimpiai szakágában elismert és használható nyereg az angol nyereg!), számtakaró (a rendező biztosítja). Egyéb lovas felszerelés: lábvédők, martingál, nyeregalátét használható. Szügyhám használata erősen javasolt. Patkósarok az Elővágták során használható, a Nemzeti Vágtán nem! Szemellenző használata tilos. A felszerelés sérülést nem okozhat!
 16. Kisegítő személyzet: minden nevező lovas mellé 1 fő lóápolót és 1 fő csapatvezetőt kell regisztrálni, akiknek jelenléte kötelező a verseny folyamán. A verseny helyszínére és a lovak részére biztosított területre csak regisztrált személy léphet. A lovak elhelyezését biztosító területre a Szentlőrinci Gazdanapok nyitva tartási rendjének betartásával lehet belépni. A lovakhoz tartozó személyek ellátásáról és elszállásolásáról a nevező gondoskodik.
 17. Parkolás: a lószállítók részére külön kijelölt parkoló áll rendelkezésre.
 18. Óvás menete: Óvás menete: érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,-Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50 000,- óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.
 19. Dopping: 2017. első Elővágtájától a Nemzeti Vágta döntő futamának eredményhirdetését követő egy órán belül a verseny rendezőinek jogában áll bárhol, bármikor a nevezett lovakon dopping vizsgálatot végeztetni. A versenyző lovasoknak tilos a verseny egész ideje alatt alkoholt vagy tudatmódosító szert fogyasztani, amit a verseny rendezői bármikor ellenőrizhetnek. A Szervezőbizottság a doppingvizsgálat során saját belső doppingszabályzat alapján jár el.

 

A verseny menete

A futamok résztvevői az előre kisorsolt számú rajthelyről, álló helyzetből startolnak a startzónából. A start rajtgumi segítségével történik. A futam bal kézre zajlik, futamonként legfeljebb hat lovas indul. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni. A lovasok a versenypálya teljes területét igénybe vehetik a futam során, a lovak és egymás testi épségét nem veszélyeztetve. A futam győztese az a páros, aki a versenytáv teljesítése után elsőként halad át a célvonalon. A verseny menetét a versenybíróság felügyeli és bírálja el. A végső sorrendet a versenybíróság állapítja meg.

 

Versenyszabályzat

E versenyszabályzat a 2017-es Nemzeti Vágta Elővágtáit szabályozza, és kiegészíti a Nemzeti Vágta Versenykiírásában foglaltakat (a budapesti, Hősök terén rendezett Nemzeti Vágta síkversenyek lefutását a Nemzeti Vágta versenykiírása szabályozza).

 

Start

 1. A lovak bemutatása után a verseny résztvevői a lóápolók vezetésével lépésben a startzónába vonulnak a segédstarterek irányításával, a segédstarterek „startzónába” történő felszólítására.
 2. A startzóna a startvonaltól visszafele 5 méterre kezdődő, a pálya teljes szélességével megegyező 10 méter hosszúságú szakasz.
 3. A startzónában a segédstarter további utasításáig a versenyzők a belső korláttól növekvő, kisorsolt startszám szerinti sorrendben köröznek.
 4. Amikor a versenyzők a startzónában tartózkodnak, a starter zászlaját jól látható módon a feje fölé emeli, ezzel jelezve, hogy a start elkezdődött.
 5. Amennyiben az összes versenyző a startzónán belül tartózkodik, a segédstarter „figyelem, felvezetők a lovakat elengedik” felszólítására a lóápolók a lovakat menetirányba állítják, majd a lovakat elengedik.
 6. Ezután a résztvevők – immár a lóápolók segítsége nélkül – lépésben a startvonal felé közelednek a startzónán belül.
 7. Miután a lovak az előírt rend szerint közelítenek a startvonalhoz a startzónában, a segédstarter „start” felkiáltásával egy időben a starter a startgumit elengedi, és kezdetét veszi a verseny.
 8. Ha a starter megítélése szerint a startot lényeges körülmény nem zavarta meg, néhány pillanat múlva lecsapja a zászlót, ezzel jelezve, hogy a start érvényes.
 9. Ha egy ló a „start” vezényszó után oldalra kitör, állva marad, kihátrál vagy eldobja magát, és emiatt hátrányra tesz szert, az indulást érvényesnek kell tekinteni.
 10. Ha egy ló a „startzónába” felszólítás után eltelt 3 percen belül nem foglalja el helyét az előírt rend szerint, vagy beálláskor túlzottan ideges magatartásával veszélyezteti az ellenfelek vagy a közönség testi épségét, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is a startzóna mögé helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 11. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt előre fele kilép a startzónából, a segédstarter az Elővágtán és a Nemzeti Vágtán is a startzóna mögé helyezi, végső esetben a Versenybíróság jogosult az illető résztvevőt a versenyből kizárni.
 12. Ha egy ló a „start” vezényszó előtt áttöri a gumiszalagot, elszáguld, lovasát ledobja, úgy a Versenybíróság az illető lovat a további versenyzéstől eltiltja, és miután az eltiltott résztvevő elhagyja a pályát, a starter új startot rendel el.
 13. Érvénytelen start esetén a starter zászlaját jól láthatóan lengeti, aminek láttán a szakaszbírók is lengetni kezdik zászlójukat, ezzel jelezve a résztvevők számára, hogy a start érvénytelen. Érvénytelen start esetén a résztvevők feltartanak, majd a menetirányt továbbra is megtartva, visszatérnek a starthelyhez, ahol a segédstarter további utasításáig lépésben köröznek.
 14. A starter döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Verseny

 1. A futamban vágta jármódban, egymás akadályozása nélkül kell részt venni.
 2. Különösen akadályozásnak minősül és kizárást von maga után:
  • az ellenfél lovának vagy lovasának megütése, megrúgása, visszahúzása, ellökése,
  • ha a lovas a mögötte láthatólag gyorsabban haladó résztvevő elé bevág lovával, hogy az előzést ezáltal megakadályozza.
 3. a lekeresztezés, a szorítás és a nekilovaglás hátrahelyezést vagy kizárást vonhat maga után,
 4. Nem minősül akadályozásnak a pálya ideális ívén való lovaglás és a versenyben elfoglalt pozíció ily módon való megőrzése. Ez nem vonatkozik a lekörözött versenyzőre, akinek a pálya külső szélére húzódva kell biztosítania a mögötte érkezők elhaladását.
 5. A verseny során a lovakat csak ,,kézzel” lehet lovagolni. Ostor, pálca, sarkantyú a versenyben nem használható. Szabálytalan lovaglásnak számít, és a versenyből való kizárást vonja maga után különösen:

  • a megengedett felszerelésen kívül bármilyen eszköz használata,
  • a ló szárral való ütlegelése.
 6. Bármely olyan esemény bekövetkeztekor, amely a verseny további biztonságos, reális lefolyását lehetetlenné tenné, a Versenybíróság a versenyt azonnal leállíthatja gonggal, zászlóval, hangos bemondással. A verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényező, amikor a versenyt kötelező leállítani:

  • a pályán álló vagy fekvő ló vagy lovas, ha rövid időn belül nincs lehetőség a futófelületről való eltávolítására,
  • a menetiránynak szemben haladó résztvevő,
  • a pályára bedobott minden olyan tárgy, ami megzavarhatja a résztvevőket.
 7. A leállított versenyt a Versenybíróság a Versenyigazgatóval egyeztetve a versenynap folyamán megismételteti. A megismételt futamban a leállítást okozó lovas nem vehet részt, tehát azon lovasok, akik önhibájukból esnek le futam közben és ezért a versenyt leintik, az újraindított futamban nem állhatnak starthoz.

 

Befutás, eredmény

A befutási eredmények dokumentumainak tanulmányozására és a futam lefolyásának ellenőrzésére a Versenybíróság minden esetben 3 perces vizsgálatot tart. A vizsgálatot követően a Versenybíróság a következő intézkedéseket hozhatja:

 • a pályán mutatott befutási sorrendet jóváhagyja,
 • a szabálytalankodó résztvevő(k) kizárásával vagy hátrahelyezésével új befutási sorrendet állapít meg.

Az így kialakult befutási sorrend a futam “hivatalos eredménye”.

 

Óvás

 1. Érvényes óvást a versenyigazgatónál a csapat vezetője a futam után 3 percig jelezhet szóban, amit 50.000,- Ft pénzletéttel együtt írásban kell megerősítenie a futamot követő 10 percen belül a versenyirodán. Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. Az óvás elfogadása esetén az óvási díj visszajár. Elutasított óvásnál az 50 000,- óvási díj a Lovas-Show Kft.-nél marad, melyről készpénzfizetési számlát állít ki az óvást benyújtó részére.
 2. Óvást a verseny eredménye ellen lehet emelni, amennyiben a lovas vagy csapatvezető úgy ítéli meg, hogy az ellenfelek valamelyike a Versenyszabályzatba ütköző módon, jogtalan előnyre tett szert az óvó féllel szemben.
 3. Nem jelent óvási alapot a versenyzés során bekövetkezett véletlen esemény, amelyet a Versenybíróság nem tekint a verseny lefolyását különösen veszélyeztető tényezőnek és a versenyt nem állítja le.
 4. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.

 

Általános rendelkezések

A lovasok, vagy a kisegítő személyzet bármely tagja által a versenyrendező bármely tisztségviselőjével, vagy az ellenfelekkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulás azonnali kizárást von maga után, és a további versenyektől eltiltható.

 

Egyéb információk

 • a Szentlőrinci Vágta rendezőbizottsága a verseny teljes ideje alatt biztosítja az állandó állatorvosi, ill. patkolókovácsi ügyeletet, valamint mentőautót és személyzetét,
 • a Szentlőrinci Vágta rendezőbizottsága a pálya mellett kijelölt, elkerített helyet biztosít a lovasok, lovak és lószállítók számára, ahonnan gyorsan és akadálymentesen megközelíthető a pálya,
 • a pálya mellett a versenyzők számára melegítő pálya található, hogy a verseny előtt fel tudják készíteni a lovaikat,
 • egy futamban legfeljebb 6 induló vehet részt, de az időjárási viszonyoktól és a pálya minőségétől függően a Nemzeti Vágta által kijelölt személy, a versenybíróság elnöke ezt csökkentheti a biztonságos versenyzés érdekében,
 • az induló lovasok a Nemzeti Vágta stáb által biztosított egyen pólóban kötelesek lovagolni (amennyiben ez nem így történik, az a lovas kizárásra kerül a versenyből),
 • a verseny csak balkézre történhet,
 • egy ló egy nap legfeljebb háromszor versenyezhet.

 

Helyezések - 2016

1. helyezett Lászlóffy Csilla Káder Tokió nyergében (Szentlőrinc)
2. helyezett

Bányavölgyi Donáta Déva Szándék nyergében (Sellye)

3. helyezett

Hajnal Franciska Shagya Szerkő nyergében (Kalocsa)

 

Helyezések - 2015

1. helyezett Bányvölgyi Donáta Szélvész nyergében (Sellye)
2. helyezett

Arató Barna Mabrouk Punto nyergében (Szentlőrinc)

3. helyezett

Kósa Sándor Copra nyergében (Botykapeterd)

 

Helyezések - 2014

1. helyezett Arató Barna Vandus nyergében (Szentlőrinc)
2. helyezett

Bogyó Borbála Dorina Kata nyergében (Bükkösd)

3. helyezett

Tankó József Néró nyergében (Keszü)

 

A Szentlőrinci Gazdanapok, valamint a Szentlőrinci Vágta - A Nemzeti Vágta Előfutama nemcsak a szakmabeli, profi, vagy épp kezdő mezőgazdászokat, lovasokat és lóbarátokat várja: színes programjaink a gyermekes családok számára is felhőtlen kikapcsolódást nyújtanak!